Sunday, December 24, 2006

050 มุมสูงลำปาง


รหัสภาพ ก050_มุมสูงลำปาง
ที่มา : คุณอนันต์ กิตติวรากูล ร้านลำปางโฟโต้ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง


รายละเอียด...เป็นภาพมุมสูงบริเวณในเมืองลำปาง มุมขวาล่างคือบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา มองเห็นโค้งน้ำแม่วังและสะพานรัษฎาภิเศก

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 350 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

049 ชาวต่างชาติ ณ สถานีรถไฟ


รหัสภาพ ก049_ชาวต่างชาติ ณ สถานีรถไฟ
ที่มา : คุณสุวภรณ์ ชูโต

รายละเอียด...เป็นภาพชาวต่างชาติ บริเวณหน้าอาคารสถานีรถไฟนครลำปาง ซึ่งในสมัยก่อนจังหวัดลำปางถือว่าเป็นศูนย์กลางในการทำไม้ ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานอยู่ในลำปางมากมาย อีกทั้งยังมีการตั้งกงศุลอังกฤษอยู่ในจังหวัดลำปางด้วย

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 203 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

048 รถไฟขบวนลำปาง-เชียงใหม่


รหัสภาพ ก048_รถไฟขบวนลำปาง-เชียงใหม่
ที่มา : คุณวราภรณ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพนั่งรถไฟขบวนจากลำปางไปเชียงใหม่

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 188 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

047 รถเก่าป้ายทะเบียน ลป


รหัสภาพ ก047_รถเก่าป้ายทะเบียนลำปาง
ที่มา : คุณวราภรณ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพรถเก่าป้ายทะเบียน ลป 0081 ไม่ทราบปีที่ถ่าย

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 234 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

046 นางสาวลำปางรหัสภาพ 046_นางสาวลำปาง

ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ


รายละเอียด...เป็นภาพของนางสาวลำปางแตะฟุตบอลเปิดงานกีฬาฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี ที่สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 252 KB
จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

045 นางสาวเชียงใหม่


รหัสภาพ ก045_นางสาวเชียงใหม่
ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่ในงานฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี ภาพนี้เป็นภาพของนางสาวเชียงใหม่และขบวนเบ็ญจกัลยาบุพชาติ จากจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 266 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

044 ขบวนแห่ฟุตบอลประเพณีบุญวาทย์-เคนเน็ต


รหัสภาพ ก044_ขบวนแห่งานกีฬาฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี
ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่งานกีฬาฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี ภาพนี้เป็นรถขบวนของ ดาราวิทยาลัย คาดว่ามาจาก จ.เชียงใหม่

ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 254 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549