Friday, December 8, 2006

004 ครูแสน ธรรมยศ


รหัสภาพ ก004_ครูแสน ธรรมยศ
ที่มา : เว็บไซต์ ร้านสุหนังสือเก่า http://www.su-usedbook.com/product.detail.php?lang=th&cat=16145&id=248580


รายละเอียดภาพ...ในภาพเขียนบรรยายว่า "ผู้เขียน-ถ่ายโดย อาร์ตีสตา ในอินโดจีน ฝรั่งเศส หลังจากสำเร็จการศึกษา อายุ ๒๐ ปี คศ.๑๙๓๔" เป็นภาพถ่ายของ ครูแสน ธรรมยศ (พ.ศ.2457-2494) เมื่อคราวไปศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ในสาขาปรัชญา ครูแสน ธรรมยศ เป็นชาวลำปาง มีเชื้อสายทางตระกูล ณ ลำปาง เป็นนักเขียนฝีปากกล้า จนได้สมญาว่า "ราชสีห์แห่งการเขียน" ผลงานชิ้นเด่น และเป็นหนังสือต้องห้ามคือ "พระเจ้ากรุงสยาม" ที่วิพากษ์วิจารณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) อย่างกล้าหาญ
หมายเหตุ...ได้ภาพมาจาก เว็บไซต์ ร้านสุหนังสือเก่า ภาพนี้น่าจะเป็นภาพจากหนังสือ "ศิลปะแห่งวรรณคดี" (2480)

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 196 KB

ศุกร์ 8 ธันวา 49